Podiththanta Upadesha Kavi Katha | පොඩිත්තන්ට උපදේශ කවි කතා

Rs.126.00

Book Name : පොඩිත්තන්ට උපදේශ කවි කතා
Author : අයි.ඒ . ක්‍රිලෝවා
Translator : රන්ජන දේවමිත්‍ර සේනාසිංහ
Art : ජී.කුප්‍රියානොෆ්
Publisher : ප්‍රගති ප්‍රකාශන නිවස
Publish Date : 2023
Pages : 20
Language : සිංහල

9 in stock

Podiththanta Upadesha Kavi Katha | පොඩිත්තන්ට උපදේශ කවි කතා

Rs.126.00

Book Name : පොඩිත්තන්ට උපදේශ කවි කතා
Author : අයි.ඒ . ක්‍රිලෝවා
Translator : රන්ජන දේවමිත්‍ර සේනාසිංහ
Art : ජී.කුප්‍රියානොෆ්
Publisher : ප්‍රගති ප්‍රකාශන නිවස
Publish Date : 2023
Pages : 20
Language : සිංහල

9 in stock